Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 25/02/2020 | 19:29

Thứ ba, 25/02/2020 | 19:29

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 08:46 ngày 20/11/2018

Khen thưởng “Công nhân lao động vì môi trường” năm 2018

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 13/11/2018, Công đoàn Xây dựng Việt Nam ban hành công văn số 719/CĐXD-TG hướng dẫn các công đoàn trực thuộc bình chọn các tập thể, cá nhân trong hệ thống công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường để đề nghị xét tặng Giấy chứng nhận “Công nhân lao động vì môi trường” năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Theo đó, tập thể, cá nhân được xét chọn phải có những thành tích hoặc kết quả nổi bật trong các hoạt động bảo vệ môi trường được công đoàn các cấp và các cơ quan, tổ chức ghi nhận.
Tiêu chí cụ thể:
- Nhận được bằng khen, giấy khen của công đoàn cơ sở, của các cơ quan, tổ chức về những phát minh, sáng kiến và các hoạt động có đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường;
- Có đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường, được cơ quan quản lý, địa phương, bộ ngành liên quan và cộng đồng ghi nhận, trong đó:
+ Có tính thực tiễn và khả thi khi áp dụng.
+ Có tác động tích cực đối với sự phát triển ngành, lĩnh vực tài nguyên môi trường.
+ Có tác động làm chuyển biến nhận thức, hành vi của cộng đồng.
+ Có tác động làm giảm phát thải, bảo vệ môi trường, tài nguyên và tiết kiệm chi phí khi áp dụng.
+ Áp dụng liên tục và duy trì trong thời gian dài.
+ Có ý thức, trách nhiệm trong việc giám sát, phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
+ Vận động, lôi cuốn mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường.
+ Lập thành tích về bảo vệ môi trường tại vùng sâu, vùng xa.
- Ưu tiên cho các đối tượng thuộc vùng núi, vùng xa, vùng sâu và hải đảo.
Ban Tuyên giáo CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 3
  • 6
  • 4
  • 6
lên đầu trang