Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ sáu, 19/04/2019 | 21:46

Thứ sáu, 19/04/2019 | 21:46

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 08:02 ngày 10/09/2018

Đề nghị cho biết thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương được quy định như thế nào?

Hỏi: Đề nghị cho biết thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương được quy định như thế nào?
Trả lời:
 Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động (Nghị định số 45/2013/NĐ-CP), thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương được quy định như sau:
1. Nghỉ trong giờ làm việc theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP.
2. Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc.
3. Nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người.
4. Thời giờ nghỉ mỗi ngày 60 phút đối với lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
5. Nghỉ mỗi ngày 30 phút đối với lao động nữ trong thời gian hành kinh.
6. Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động.
7. Thời giờ học tập, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
8. Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý.
9. Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập cán bộ công đoàn không chuyên trách theo quy định của pháp luật về công đoàn.
10. Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 01 giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.

Văn phòng Tư vấn pháp luật
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 2
  • 6
  • 9
  • 3
  • 7
  • 4
  • 9
lên đầu trang