Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 18/07/2019 | 03:28

Thứ năm, 18/07/2019 | 03:28

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 09:08 ngày 21/08/2018

Việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần được pháp luật quy định như thế nào?

Hỏi: Chị H ký kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp C nhưng sau đó bị Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần. Hỏi, việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần được pháp luật quy định như thế nào?
Trả lời:
 Điều 10 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP quy định về xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần như sau:
1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần, người sử dụng lao động và người lao động phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định của pháp luật.
2. Trong thời gian từ khi tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần đến khi hai bên sửa đổi, bổ sung phần nội dung bị tuyên bố vô hiệu thì quyền và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và quy định của pháp luật về lao động.
Hợp đồng lao động vô hiệu có tiền lương thấp hơn so với quy định của pháp luật về lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng thì hai bên thỏa thuận lại theo quy định tại Khoản 1 Điều 10. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch giữa tiền lương đã thỏa thuận với tiền lương trong hợp đồng lao động vô hiệu theo thời gian thực tế làm việc của người lao động nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Ban CSPL, CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 2
  • 3
  • 1
  • 9
  • 3
  • 0
lên đầu trang