Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 18/07/2019 | 04:11

Thứ năm, 18/07/2019 | 04:11

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 08:25 ngày 15/08/2018

Hỏi: Pháp luật quy định về trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc của người sử dụng lao động và người lao động như thế nào?

Hỏi: Pháp luật quy định về trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc của người sử dụng lao động và người lao động như thế nào?
Trả lời: Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP quy định về trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc của người sử dụng lao động và người lao động như sau:
1. Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
2. Khi hợp đồng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc chấm dứt hoặc thay đổi mà người lao động và người sử dụng lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thì người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc của hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất trong số các hợp đồng còn lại có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Ban CSPL, CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 2
  • 3
  • 2
  • 1
  • 4
  • 1
lên đầu trang