Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 18/07/2019 | 04:07

Thứ năm, 18/07/2019 | 04:07

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 08:24 ngày 15/08/2018

Trong hợp đồng có quy định trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp của hai bên. Xin hỏi, pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào

Hỏi: Tôi ký hợp đồng làm việc với công ty A. Trong hợp đồng có quy định trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp của hai bên. Xin hỏi, pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?
Trả lời: Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động (Nghị định số 44/2013/NĐ-CP) quy định về trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động như sau:
1. Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.
2. Khi hợp đồng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chấm dứt hoặc thay đổi mà người lao động và người sử dụng lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của hợp đồng lao động kế tiếp có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Ban CSPL, CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 2
  • 3
  • 2
  • 1
  • 2
  • 3
lên đầu trang