Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 27/05/2020 | 02:33

Thứ tư, 27/05/2020 | 02:33

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 02:51 ngày 15/08/2018

Thành lập trang Facebook của CĐXDVN

Thực hiện Hướng dẫn số 1621/HD-TLĐ ngày 09/8/2018 của TLĐLĐVN về công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trên mạng xã hội facebook, CĐXDVN đã xây dựng trang facebook CĐXDVN.
Công đoàn Xây dựng Việt Nam đề nghị các đồng chí theo dõi trang và mời đoàn viên CĐ, CNVCLĐ theo dõi trang để công tác tuyên truyền đạt được hiệu quả.
CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 5
  • 5
  • 7
  • 3
  • 1
  • 1
  • 8
lên đầu trang