Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 17/10/2018 | 21:26

Thứ tư, 17/10/2018 | 21:26

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 03:04 ngày 06/08/2018

BLLĐ năm 2012 quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể?

Hỏi: BLLĐ năm 2012 quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể?
Trả lời:
Điều 203 BLLĐ năm 2012 quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể như sau:
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm:
a) Hoà giải viên lao động;
b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện);
c) Toà án nhân dân.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm:
a) Hoà giải viên lao động;
b) Hội đồng trọng tài lao động.
Ban CSPL, CĐXDVNPhát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 5
  • 9
  • 1
  • 0
  • 7
  • 8
lên đầu trang