Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 13/11/2019 | 17:29

Thứ tư, 13/11/2019 | 17:29

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 01:55 ngày 18/05/2018

Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2018

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/1/2016 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, ngày 18/5/2018, tại Dự án Chung cư CT1 – Khu Đô thị Gamuda Garden, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holings tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2018.
Đến dự Lễ phát động có: đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó ban chỉ đạo Trung ương Tháng hành động ATVSLĐ năm 2018; Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi; Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng; Ủy viên BCH TLĐLĐVN, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng, Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Thị Thủy Lệ; Cục trưởng cục giám định nhà nước về chất lượng công trình Xây dựng Phạm Minh Hà; các Phó Chủ tịch CĐXDVN: đồng chí Đỗ Văn Quảng, đồng chí Phạm Xuân Hải, đồng chí Vũ Ngọc Chính; đồng chí Cao Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holings; đại diễn lãnh đạo Bộ Lao động thương binh và Xã hội; lãnh đạo Cục, Vụ, Viện, Thanh tra, Văn phòng Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo các công đoàn trong Khối thi đua 6 công đoàn ngành TƯ cùng hơn 300 CNVCLĐ đại diện cho lực lượng lao động ngành Xây dựng...
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát động Tháng hành động về ATVSLĐ
Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã phát động Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2018 với chủ đề "Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong xây dựng”
Để đạt được các mục tiêu trên, thay mặt Lãnh đạo Bộ, thay mặt Ban chỉ đạo Trung ương Tháng hành động về ATVSLĐ Thứ trưởng BXD yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp sau:
Một là, tăng cường công tác thông tin, phổ biến, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành về công tác ATVSLĐ trong xây dựng cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng tại các địa phương; tổ chức các hoạt động, chương trình hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả.
Hai là, xây dựng và thực hiện đầy đủ hệ thống các quy định, quy trình, biện pháp, kế hoạch về quản lý công tác ATLĐ trong thi công xây dựng tại mỗi  đơn vị, mỗi chủ thể tham gia hoạt động xây dựng phù hợp với vai trò, vị trí của đơn vị theo quy định của pháp luật.
Ba là, đảm bảo chất lượng bồi dưỡng, huấn luyện về ATVSLĐ cho phù hợp, thiết thực để phòng ngừa các sự cố, tai nạn lao động trong thi công xây dựng, nghiêm cấm việc sử dụng người lao động chưa được huấn luyện ATVSLĐ theo quy định.
Bốn là, các cơ quan chuyên môn trực thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các Sở Xây dựng địa phương tăng cường công tác tham mưu quản lý về ATLĐ trong thi công xây dựng cho phù hợp với tình hình thực tế của ngành Xây dựng và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, vươn tới hội nhập quốc tế; đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra ATLĐ; hàng năm đề xuất xử lý vi phạm các cá nhân, tổ chức điển hình vi phạm về ATLĐ gây hậu quả nghiêm trọng.
Năm là, Tổ chức Công đoàn các cấp thực hiện tốt việc tham gia xây dựng chính sách, biện pháp quản lý về ATVSLĐ; tăng cường tham gia kiểm tra, giám sát về ATVSLĐ; quản lý và đẩy mạnh hoạt động, năng lực của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; phát động phong trào thi đua khen thưởng về ATVSLĐ tại các cấp, cơ sở.
Cuối cùng, vì sự an toàn của bản thân mỗi người lao động và sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp, đề nghị mỗi doanh nghiệp, mỗi người lao động cần chủ động, tích cực hơn nữa việc thực hiện đầy đủ các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật ATVSLĐ, ‘‘nghĩ về an toàn và làm việc an toàn” và ‘‘an toàn lao động để trở về bên gia đình”.

Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Thị Thủy Lệ phát biểu tại buổi Lễ
Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Thị Thủy Lệ nhấn mạnh: ‘‘Tháng hành động về ATVSLĐ là hoạt động có ý nghĩa rất to lớn nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người lao động và của toàn xã hội trong công tác ATVSLĐ, góp phần bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động, tài sản của doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển”. Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Thị Thủy Lệ cũng đề nghị các cấp công đoàn trong Ngành triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
Thứ nhất, tham gia, phối hợp với chuyên môn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các nội dung đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã phát động tại buổi Lễ hôm nay.
Thứ hai, tiếp tục chủ động, tích cực tham gia xây dựng các nội quy, quy chế quản lý công tác ATVSLĐ; kế hoạch ATVSLĐ hàng năm; quy trình, biện pháp làm việc an toàn trong sản xuất, thi công...
Thứ ba, thực hiện có hiệu quả hơn công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, tập huấn nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo đảm ATVSLĐ cho cán bộ, đoàn viên và người lao động.
Thứ  tư, chủ động tham gia, phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-BXD ngày 22/12/2017 Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát động phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ngành Xây dựng”.
Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”, từ đó thúc đẩy sự tham gia của người sử dụng lao động và người lao động trong việc bảo đảm ATVSLĐ; đẩy mạnh việc phát triển số lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên.
Thứ năm, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ trong đơn vị, doanh nghiệp; chủ động đề xuất và phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.
Trong nhiều năm qua, công tác an toàn, vệ sinh lao động luôn được Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam đặc biệt quan tâm, coi công tác này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. CĐXDVN thường xuyên chỉ đạo các công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATVSLĐ; tổ chức phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”; hưởng ứng cuộc vận động “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của công nhân viên chức ngành Xây dựng”; tổ chức các lớp tập huấn về ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn các cấp; tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi toàn quốc ngành Xây dựng… Tích cực tham gia xây dựng các văn bản pháp luật như: Luật ATVSLĐ và các nghị định, thông tư hướng dẫn; các quy chuẩn, tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn trong xây dựng...; tham gia góp ý xây dựng vào các văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng như các chỉ thị, các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác ATVSLĐ; chủ động, tích cực tham gia, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ tại các dự án, công trình xây dựng và doanh nghiệp trong Ngành.
Các cấp công đoàn trực thuộc CĐXDVN đã chủ động tham gia với người sử dụng lao động trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATVSLĐ đến người sử dụng lao động, người lao động với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng nội qui, qui định, qui chế quản lý ATVSLĐ, qui trình, biện pháp làm việc an toàn; xây dựng kế hoạch ATVSLĐ; đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; ký thỏa ước lao động tập thể trong đó có điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với qui định của pháp luật về ATVSLĐ; tổ chức các cuộc thi an toàn vệ sinh viên giỏi; phối hợp với chuyên môn thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ ở cơ sở...qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác ATVSLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Theo thông báo về tai nạn lao động (TNLĐ) năm 2015-2017 của Bộ LĐTBXH, số vụ TNLĐ trong lĩnh vực xây dựng đã giảm đáng kể. 
- Năm 2015: Lĩnh vực XD chiếm 35,2% tổng số vụ tai nạn chết người và 37,9% tổng số người chết;
- Năm 2016: Lĩnh vực XD chiếm 23,8% tổng số vụ tai nạn chết người và 24,5% tổng số người chết.
Năm 2017: Lĩnh vực XD chiếm 20,8% tổng số vụ TNLĐ chết người và 19,7 % tổng số người chết.

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc của các đơn vị trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017, tại buổi Lễ, CĐXDVN đã trao Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân.
Một số hình ảnhCĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 0
  • 6
  • 0
  • 2
  • 6
  • 5
lên đầu trang