Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ bảy, 23/02/2019 | 07:26

Thứ bảy, 23/02/2019 | 07:26

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 05:25 ngày 02/02/2018

Chi bộ Cơ quan CĐXDVN tổ chức Hội nghị học tập quán triệt nghị quyết TƯ 6 khóa XII

Ngày 02/02/2018, tại Hà Nội, Chi bộ Cơ quan CĐXDVN đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt nghị quyết trung ương 6 khóa XII. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Bí thư Chi bộ Cơ quan CĐXDVN, Chủ tịch CĐXDVN; đồng chí Đỗ Văn Quảng, Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan, Phó Chủ tịch CĐXDVN cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ Cơ quan CĐXDVN.

 Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Bí thư Chi bộ Cơ quan giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết TƯ 6 khóa XII


Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Bí thư Chi bộ Cơ quan đã trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết TƯ 6 khóa XII tới toàn thể Đảng viên Cơ quan.

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Bốn Nghị quyết được ban hành gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.


Đồng chí Bí thư Chi bộ cũng đề nghị các đảng viên của Cơ quan tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới trong các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), qua đó thực hiện học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc. Sau hội nghị này, các đại biểu sẽ viết thu hoạch về nhận thức sâu sắc của mỗi đảng viên, cán bộ chủ chốt về bốn chuyên đề Nghị quyết nêu trên; đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện các Nghị quyết trong công tác của Cơ quan trong thời gian tới.

Ban Tuyên giáo, CĐXDVN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 2
  • 2
  • 9
  • 7
  • 8
  • 3
  • 3
lên đầu trang