Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ bảy, 23/02/2019 | 07:25

Thứ bảy, 23/02/2019 | 07:25

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 09:34 ngày 26/01/2018

Hội nghị Cán bộ công chức năm 2018 Cơ quan CĐXDVN

Ngày 26/1/2018, Cơ quan Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2018. Dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Thủy Lệ, Ủy viên BCH TLĐLĐVN, Ủy viên Ban cán sự đảng BXD, Chủ tịch CĐXDVN, Thủ trưởng Cơ quan; đ/c Vũ Ngọc Chính, Phó Chủ tịch, Chủ tịch CĐ Cơ quan CĐXDVN; các đ/c Phó Chủ tịch CĐXDVN; đ/c Phạm Xuân Hải, đ/c Đỗ Văn Quảng cùng toàn thể CBCCNV Cơ quan CĐXDVN.

Đ/c Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐXDVN, Thủ trưởng Cơ quan và đ/c Vũ Ngọc Chính, Phó Chủ tịch, Chủ tịch CĐ Cơ quan CĐXDVN điều hành Hội nghị.

 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Cơ quan CĐXDVN; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, báo cáo công khai tài chính Cơ quan CĐXDVN… Năm 2017, Cơ quan CĐXDVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐXDVN, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của CĐXDVN. Điều kiện làm việc, chế độ, chính sách CBCCNV tiếp tục được cải thiện. CBCCNV đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đ/c Đỗ Văn Quảng, Phó Chủ tịch CĐXDVN báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Cơ quan CĐXDVN

Đ/c Dương Đức Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2017


Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả công tác năm 2017 và đề xuất các phương hướng nhiệm vụ triển khai công tác năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐXDVN đã đánh giá cao những kết quả của CĐ Cơ quan CĐXDVN đã đạt được trong năm 2017; đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của các Ban cũng như CBCCNV Cơ quan đã đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của CĐXDVN trong năm qua, đồng thời đồng chí cũng đã giải đáp các đề xuất, kiến nghị của CBCCNV Cơ quan.

Đ/c Đào Thị Hồng Thúy, Trưởng ban Nữ công, Phó Chủ tịch CĐ Cơ quan phát động thi đua năm 2018

Cũng tại Hội nghị, CĐ Cơ quan CĐXDVN đã phát động thi đua năm 2018.

Một số hình ảnh:
CĐXDVN

 


Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 2
  • 2
  • 9
  • 7
  • 8
  • 2
  • 2
lên đầu trang