Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 17/02/2019 | 23:40

Chủ nhật, 17/02/2019 | 23:40

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 04:42 ngày 18/01/2018

CĐXDVN tổ chức Hội nghị công tác kiểm tra năm 2018.

Ngày 18/01/2017, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) tổ chức Hội nghị công tác kiểm tra năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Ngọc Chính, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra CĐXDVN. Tham gia Hội nghị có các đồng chí ủy viên UBKT CĐXDVN khóa XII, nhiệm kỳ 2013-2018.


Hội nghị đã thảo luận và thống nhất đánh giá trong năm qua, UBKT các cấp công đoàn trong Ngành đã bám sát sự chỉ đạo và chương trình công tác của các cấp công đoàn. Chất lượng các cuộc kiểm tra đã được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa vi phạm Điều lệ và công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo đã được quan tâm thực hiện. Đối với đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn, các UBKT đã có quan điểm giải quyết, bám sát tình hình, tham gia, đôn đốc việc giải quyết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Đặc biệt, Hội nghị đánh giá cao vai trò của UBKT CĐXD trong việc tham gia cùng Thanh tra Bộ Xây dựng kiểm tra chế độ, chính sách đối với người lao động

Đồng chí Vũ Ngọc Chính, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra CĐXDVN chỉ đạo Hội nghị 

Hội nghị cũng đã thảo luận về nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra công đoàn các cấp năm 2018, cần tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện theo các nhiệm vụ quy định tại Điều Lệ Công đoàn Việt Nam; bám sát Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và chương trình công tác hằng năm, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra và duy trì tốt công tác tiếp đoàn viên, người lao động, chủ động xác minh giúp BCH, BTV giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

 

 Một số hình ảnh

Hồng Thúy,CĐXDVN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 2
  • 2
  • 7
  • 1
  • 7
  • 6
  • 5
lên đầu trang