Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 18/07/2019 | 03:51

Thứ năm, 18/07/2019 | 03:51

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 10:59 ngày 08/12/2017

Thương lượng tập thể là gì? Mục đích và nội dung của thương lượng tập thể?

Hỏi: Thương lượng tập thể là gì? Mục đích và nội dung của thương lượng tập thể?

Trả lời: quy định tại Điều 66 BLLĐ năm 2012, thương lượng tập thể là việc tập thể lao động thảo luận, đàm phán với người sử dụng lao động nhằm mục đích sau đây:

- Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ;

- Xác lập các điều kiện lao động mới làm căn cứ để tiến hành ký kết thoả ước lao động tập thể;

- Giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Theo Điều 70 BLLĐ năm 2012, nội dung thương lượng tập thể bao gồm:

- Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và nâng lương.

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca.

- Bảo đảm việc làm đối với người lao động.

- Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện nội quy lao động.

 

- Nội dung khác mà hai bên quan tâm.

Ban CSPL, CĐXDVN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 2
  • 3
  • 2
  • 0
  • 5
  • 7
lên đầu trang