Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 04/10/2023 | 08:01

Thứ tư, 04/10/2023 | 08:01

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 01:41 ngày 19/04/2023

Đẩy mạnh truyền thông các hoạt động của công đoàn trong Tháng Công nhân năm 2023

Trong nhiều năm qua, Tháng Công nhân đã được các cấp công đoàn ngành Xây dựng hưởng ứng và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động. Đây là dịp các cấp công đoàn trong Ngành đẩy mạnh nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, chủ doanh nghiệp tổ chức những hoạt động cụ thể, thiết thực cho công nhân, các chính sách tháo gỡ khó khăn cho người lao động. Tháng Công nhân đã thực sự tạo động lực cho đoàn viên, người lao động, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn Ngành.
Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” đã được Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) xây dựng Kế hoạch và triển khai đến các đơn vị trong toàn Ngành. Để tuyên truyền, quảng bá mạnh mẽ hoạt động của các đơn vị trong Ngành trong Tháng Công nhân - Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023; giới thiệu, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, đổi mới của các cấp công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực sáng tạo của CNVCLĐ ngành Xây dựng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định là lực lượng tiên phong phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các đơn vị trong Ngành cần đẩy mạnh công tác truyền thông về các hoạt động của công đoàn trong Tháng Công nhân với một số nội dung như sau:
1. Tuyên truyền, cổ động trực quan
Nội dung
+ Tháng Công nhân năm 2023: Kết nối đoàn viên, xây dựng tổ chức!
+ Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2023!
+ Chào mừng 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/05/1886 – 01/05/2023)!
+ Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt!
+ Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023!
+ Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc!
+ Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động!
+ Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của toàn xã hội!
+ Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
+ Các cấp công đoàn hăng hái thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Hình thức: Tuyên truyền trên hệ thống pano, cờ phướn, băng rôn… tại cơ quan, đơn vị.
Thời gian: cuối tháng 4 – 5/2023.
2. Tuyên truyền, quảng bá thông qua các kênh truyền thông
Tổ chức cung cấp thông tin cho các đơn vị báo chí
- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong Ngành, địa phương và Trung ương tuyên truyền về Tháng Công nhân – Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023. Nội dung cung cấp: giới thiệu, cung cấp thông tin các chuỗi hoạt động của các cấp công đoàn trong Tháng Công nhân – Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023.
- Thời gian: cuối tháng 4 - 5/2023.
Truyền thông qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội
a) Trên trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội
- Cập nhật thông tin và thực hiện quảng bá về các hoạt động Tháng Công nhân - Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 trên trang thông tin điện tử (website) và các trang mạng xã hội của các cấp công đoàn, nhóm mạng xã hội của cán bộ công đoàn, CNVCLĐ trong Ngành.
- Chia sẻ, tăng hiệu ứng các sản phẩm truyền thông có chất lượng trên các cơ quan báo chí thông qua các website và mạng xã hội bằng cách đăng tải lại kèm đường dẫn tin tức, phóng sự lên website; chia sẻ đường dẫn lên các trang mạng xã hội.
 - Thời gian: từ tháng 4 – 6/2023.
3. Tổ chức các cuộc thi viết, ảnh, xây dựng video clip tuyên truyền về tổ chức Công đoàn Việt Nam, đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIV CĐXDVN và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trên các nền tảng mạng xã hội.
- Thời gian: từ tháng 4 –5/2023.
Căn cứ nội dung trên các cấp công đoàn trong Ngành xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phù hợp với tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thường xuyên tổng hợp, viết tin, bài đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử và mạng xã hội của đơn vị, đồng thời gửi về Ban biên tập Website CĐXDVN (bbtcdxdvn@gmail.com) để đăng tải trên trang thông tin điện tử CĐXDVN.
CĐXDVNPhát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 6
  • 0
  • 6
  • 7
  • 9
  • 5
  • 0
lên đầu trang