Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 30/03/2023 | 17:29

Thứ năm, 30/03/2023 | 17:29

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 02:35 ngày 13/01/2023

Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát động thi đua năm 2023

Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đoàn viên, CNVCLĐ ngành Xây dựng; năm tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; năm thứ ba triển khai Nghị quyết số 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958-29/4/2023); năm các cấp công đoàn thực hiện chủ đề “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”.
Đồng chí Phạm Xuân Hải, Phó Chủ tịch CĐXDVN phát động thi đua năm 2023
Phát huy những kết quả đạt được năm 2022, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023; Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn ngành Xây dựng năm 2023 với các nội dung chủ yếu sau:   
1. Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm, năng động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ đoàn viên, CNVCLĐ thi đua học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cấp Công đoàn trong Ngành năm 2023 và cả nhiệm kỳ.    
2. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.   
3. Thi đua triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ đoàn kết, đồng lòng, phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia và tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. 
4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát động; cụ thể hóa các phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật", “Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", “Dạy tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt, học tốt”, "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; phong trào “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng”..., tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 Chương trình “ 01 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh Covid-19” do TLĐLĐVN phát động.  
5. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mô hình mới tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua. 
6. Nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động; quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.  
Để thực hiện tốt các nội dung trên, Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam đề nghị Công đoàn các đơn vị 
1. Căn cứ vào nhiệm vụ công tác năm 2023 và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn các hình thức, biện pháp thi đua năm 2023 phù hợp; báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn, phát động và tổ chức các đợt thi đua với nội dung thiết thực, hiệu quả; cụ thể:    
- Đợt 1 (từ nay đến 31/5/2023): thi đua chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1920-03/02/2023), 66 năm Ngày thành lập Công đoàn Xây dựng Việt Nam (16/3/1957 - 16/3/2023), 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958-29/4/2023), đại hội công đoàn cấp cơ sở.   
- Đợt 2 (từ 01/6/2023 - 31/10/2023): thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023), chào mừng đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
- Đợt 3 (từ 01/11/2023 đến 31/12/2023): thi đua chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.
2. Sau mỗi đợt thi đua, tiến hành sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.      
Công đoàn Xây dựng Việt Nam kêu gọi đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Ngành phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; thiết thực chào mừng các sự kiện của đất nước, kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành Xây dựng Xây dựng Việt Nam; góp phần quan trọng vào kết quả, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của Ngành, xây dựng hệ thống Công đoàn vững mạnh.
CĐXDVN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 4
  • 4
  • 7
  • 8
  • 1
  • 7
  • 9
lên đầu trang