Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 04/10/2023 | 06:25

Thứ tư, 04/10/2023 | 06:25

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 08:35 ngày 03/11/2022

Một số khẩu hiệu tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp

Một số khẩu hiệu tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp
- Nhiệt liệt chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam!
- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028!
- Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
- CNVCLĐ ngành Xây dựng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam!  
-  Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!   
- CNVCLĐ ngành Xây dựng tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam!
- CNVCLĐ ngành Xây dựng tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam!
- Cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”!
- Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội!
- Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.
- Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm! 
CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 6
  • 0
  • 6
  • 7
  • 4
  • 5
  • 0
lên đầu trang