Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 30/11/2023 | 12:14

Thứ năm, 30/11/2023 | 12:14

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 02:34 ngày 04/10/2022

Khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012 tại CĐXDVN

Tiếp tục khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012, ngày 04/10/2022, Đoàn khảo sát của TLĐLĐVN do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với CĐXDVN.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch TLĐLĐVN phát biểu tại buổi làm việc
Tham dự buổi làm việc, về phía TLĐLĐVN có đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng ban Quan hệ lao động; đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Phó Trưởng ban Tài chính; đồng chí Nguyễn Mạnh Kiên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hiệp, Chuyên viên ban Tổ chức; đồng chí Bùi Thị Thoả, chuyên viên chính ban Quan hệ lao động.
Về phía CĐXDVN có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, Ủy viên BCH TLĐLĐVN, Chủ tịch CĐXDVN; các Phó Chủ tịch: đồng chí Đỗ Văn Quảng, đồng chí Phạm Xuân Hải; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, trưởng các ban nghiệp vụ CĐXDVN.
Theo báo cáo, ngay sau khi Luật Công đoàn được ban hành, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện; tuyên truyền sâu rộng trong các cấp công đoàn, đoàn viên, NLĐ. Từ đó đưa hoạt động của tổ chức Công đoàn đạt nhiều kết quả nổi bật.
Các cấp công đoàn trong Ngành đã tổ chức các hội nghị tập huấn, quán triệt nội dung Luật Công đoàn 2012; biên soạn và in ấn hàng nghìn bộ tài liệu học tập cung cấp cho cơ sở, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tìm hiểu về Luật Công đoàn; tổ chức các Hội thi như Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi thu hút 389 đội dự thi cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, 16 đội dự thi cấp Ngành với hơn 1.600 thí sinh tham gia; Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi được tổ chức tại 73 đơn vị cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở với sự tham gia của 1.173 cán bộ công đoàn, cấp ngành có 25 công đoàn trực thuộc tham dự.
Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã ký Quy chế phối hợp công tác với Bộ Xây dựng; hàng năm tổng kết, đánh giá việc thực hiện; trong quá trình thực hiện. Quy chế thường xuyên được điều chỉnh cho phù hợp để cụ thể hoá trách nhiệm của mỗi bên và phát huy vai trò của Công đoàn Xây dựng Việt Nam trong việc tham gia với Bộ Xây dựng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Các công đoàn trực thuộc chủ động đề xuất và ký quy chế phối hợp công tác với chuyên môn, tham gia xây dựng, sửa đổi nội quy lao động, quy chế tiền lương, tiền thưởng, các quy chế nội bộ khác của doanh nghiệp có liên quan đến người lao động. 
Thực hiện Luật Công đoàn, công tác phát triển đoàn viên, thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn giai đoạn từ năm 2013 đến nay đã được các cấp công đoàn tích cực triển khai thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực. Mặc dù công tác phát triển đoàn viên gặp rất nhiều khó khăn do số lượng doanh nghiệp và lực lượng lao động giảm mạnh, nhưng các công đoàn trực thuộc đã kết nạp được 55.747 đoàn viên mới, thành lập được 52 công đoàn cơ sở. Tỷ lệ đoàn viên trên tổng số CNVCLĐ đạt 90,4%.
Tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc. Hàng năm, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, trung bình 85,6% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động. Phối hợp tổ chức trên 4000 cuộc đối thoại tại nơi làm việc.
Thực hiện quyền đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Công đoàn đã hướng dẫn, tư vấn cho người lao động khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, 100% người lao động được ký hợp đồng lao động khi vào làm việc. Tỷ lệ doanh nghiệp đã ký thỏa ước lao động tập thể đạt 99,5%, đảm bảo theo quy định, trong đó 95,7% số bản thỏa ước lao động tập thể có từ 03 nội dung có lợi so với quy định của pháp luật trở lên. Tham gia xây dựng và giám sát thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động; tham gia các hội đồng tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, như: Hội đồng nâng lương, hội đồng khen thưởng, hội đồng kỷ luật...;
Thực hiện quyền tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các công đoàn trực thuộc đã phối hợp với chuyên môn tổ chức 6.488 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động về tiền lương, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, thoả ước lao động tập thể .... Tham gia đoàn của Thanh tra Bộ Xây dựng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động tại 125 công trình, doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng về công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động.
CĐXDVN cũng đã có một số đề xuất, đề nghị sửa đổi, bổ sung đối với Luật như: Đề nghị giữ nguyên tỷ lệ thu KPCĐ 2%; đề nghị về các quy định tài chính cụ thể sau Luật; sớm triển khai mô hình công đoàn ngành xuyên suốt từ trung ương tới địa phương, tập hợp các CĐCS cùng ngành nghề theo địa lý vùng lãnh thổ để thu hút các tổ chức đại diện khác của người lao động gia nhập hoặc liên kết; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đổi mới nội dung hoạt động, tập trung vào thực hiện chức năng nhiệm vụ chính của tổ chức công đoàn...
Bên cạnh báo cáo về tình hình tại đơn vị, tại buổi khảo sát, các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, trưởng các ban CĐXDVN đã tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề vướng mắc của đơn vị trong những năm qua cũng như giải đáp các nội dung trao đổi của Đoàn công tác đặt ra về: công tác thu, chi tài chính công đoàn; những khó khăn trong việc kết nạp đoàn viên, phát triển tổ chức công đoàn; công tác tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát; …
Phát biểu kết luận, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch TLĐLĐVN đánh giá cao quá trình và kết quả triển khai thực hiện Luật Công đoàn 2012 tại các cấp công đoàn CĐXDVN. Qua việc nắm bắt từ cấp cơ sở đến cấp Ngành về tình hình, kết quả, những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện Luật Công đoàn 2012 và với những đề xuất, kiến nghị của CĐXDVN sẽ góp phần phục vụ công tác điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn trong thời gian tới.
CĐXDVN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 6
  • 5
  • 8
  • 7
  • 1
  • 3
  • 4
lên đầu trang