Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 05/02/2023 | 20:57

Chủ nhật, 05/02/2023 | 20:57

Công đoàn trực thuộc

Cập nhật lúc 10:23 ngày 20/09/2022

Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh Tập huấn Sơ cấp cứu năm 2022

Căn cứ vào Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016, Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động. Ngày 16/9/2022 tại Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh đã tổ Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động tại nơi làm việc do Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội về huấn luyện; đây là công việc thiết thực hàng năm được Công ty thực hiện để trang bị kiến thức cho lực lượng sơ cứu, cấp cứu ban đầu tại cơ sở.
VPCĐ LICOGI


Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 4
  • 0
  • 6
  • 5
  • 8
  • 3
  • 3
lên đầu trang