Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 11/08/2022 | 19:02

Thứ năm, 11/08/2022 | 19:02

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 01:49 ngày 17/05/2022

Chưa được cơ quan bảo hiểm giải quyết chế độ thai sản

Hỏi: Tôi là đoàn viên Công đoàn của Công ty trách nhiệm hữu hạn X. Sau khi nghỉ hết chế độ thai sản đến nay đã 01 năm nhưng tôi vẫn chưa được cơ quan bảo hiểm giải quyết chế độ. Xin hỏi, theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012 trường hợp này tôi có được yêu cầu Công đoàn Công ty bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình không?
Trả lời: Điều 18 Luật Công đoàn năm 2012 quy định đoàn viên công đoàn có những quyền sau:
- Yêu cầu Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.
- Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của Công đoàn; được thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến Công đoàn, người lao động; quy định của Công đoàn.
- Ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chất vấn cán bộ lãnh đạo công đoàn; kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn có sai phạm.
- Được Công đoàn tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí pháp luật về lao động, công đoàn.
- Được Công đoàn hướng dẫn giúp đỡ tìm việc làm, học nghề; thăm hỏi, giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn.
- Tham gia hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch do Công đoàn tổ chức.
- Đề xuất với Công đoàn kiến nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động. 
Xét theo quy định trên, trường hợp đã 01 năm kể từ khi bạn nghỉ hết chế độ thai sản mà vẫn chưa được bảo hiểm giải quyết, bạn có quyền yêu cầu Công đoàn Công ty bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình. 
VP TVPL

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 2
  • 3
  • 8
  • 3
  • 7
  • 4
  • 2
lên đầu trang