Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 27/06/2022 | 19:05

Thứ hai, 27/06/2022 | 19:05

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 09:10 ngày 10/05/2022

Đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến cho hoạt động tiếp nhận và cung cấp máu phục vụ công tác cấp cứu điều trị tại các bệnh viện gặp khó khăn, lượng máu dự trữ tại các bệnh viện giảm mạnh. Để đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
Lợi ích của việc hiến máu
1. Các cấp công đoàn trong Ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) tích cực tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện tại đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo nguồn máu phục vụ cho điều trị bệnh nhân; tích cực vận động hiến máu nhắc lại, hiến máu thường xuyên. Động viên khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân hiến máu nhiều lần. 
2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trên các phương tiện truyền thông của đơn vị để đoàn viên, người lao động hiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người. Sử dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Tăng cường tuyên truyền, vận động người đăng ký hiến máu nâng cao kiến thức, ý thức phòng, chống dịch khi đi hiến máu.
3. Xây dựng kế hoạch hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ lồng ghép với các hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2022 để hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè 2022” và chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ X năm 2022.
CĐXDVN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 1
  • 9
  • 6
  • 1
  • 3
  • 4
  • 6
lên đầu trang