Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 05/02/2023 | 21:36

Chủ nhật, 05/02/2023 | 21:36

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 03:19 ngày 08/02/2022

Một số khẩu hiệu tuyên truyền trong năm 2022

Ngày 26/01/2022, Công đoàn Xây dựng Việt Nam ban hành văn bản số 47/HD-CĐXD hướng dẫn các công đoàn trực thuộc tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022. Trong đó, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc một số khẩu hiệu tuyên truyền trong năm 2022 bao gồm
1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần! 
2. Tết sum vầy - Xuân bình an
3. Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!  
4. Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Ngày thành lập Công đoàn Xây dựng Việt Nam (16/3/1957-16/3/2022)! 
5. Nhiệt liệt chào mừng 64 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958-29/4/2022)!
6. Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)!
7. Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt!
8. Nhiệt liệt chào mừng 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022)! 
9. Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!
10. Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022)! 
11. Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)!
12. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! 
13. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
14. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
15. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 
16. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 
17. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 4
  • 0
  • 6
  • 6
  • 1
  • 1
  • 0
lên đầu trang