Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 05/02/2023 | 22:16

Chủ nhật, 05/02/2023 | 22:16

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 11:54 ngày 31/12/2021

Sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức, nhân sự tại cơ quan CĐXDVN

Thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TLĐ ngày 09/9/2020 của Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan công đoàn ngành trung ương và Quyết định số 2772/QĐ- TLĐ ngày 05/7/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Cơ quan CĐXDVN; ngày 28/12/2021, Ban Thường vụ CĐXDVN đã ban hành các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ Cơ quan CĐXDVN.
Sáng 31/12/2021, tại trụ sở CĐXDVN đã tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ; theo đó, kể từ ngày 01/01/2022, CĐXDVN có 04 ban nghiệp vụ, nhân sự giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý của 04 ban như sau:
Chủ tịch CĐXDVN trao quyết định và tặng hoa 04 đồng chí Trưởng ban
1. Ban Tổ chức - Kiểm tra CĐXDVN (trên cơ sở hợp nhất Ban Tổ chức và Văn phòng Ủy ban Kiểm tra CĐXDVN)
- Đ/c Đặng Ngọc Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra CĐXDVN.
- Đ/c Đào Thị Hồng Thúy - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra CĐXDVN.
2. Ban Tuyên giáo - Nữ công CĐXDVN (trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Nữ công CĐXDVN)
 - Đ/c Nguyễn Ngọc Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công CĐXDVN.
- Đ/c Dương Đức Cường - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công CĐXDVN.
3. Văn phòng CĐXDVN (trên cơ sở hợp nhất Ban Tài chính và Văn phòng CĐXDVN)
- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng CĐXDVN.
- Đ/c Trần Thị Thi - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng CĐXDVN.
- Đ/c Lưu Bá Long, Phó Chánh Văn phòng CĐXDVN.
4. Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động CĐXDVN (đổi tên từ Ban Chính sách - Pháp luật CĐXDVN)
- Đ/c Lê Hồng Phong - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động.
- Đ/c Trần Thị Thu Phương - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật và QHLĐ.
Chủ tịch CĐXDVN trao quyết định và tặng hoa 05 đồng chí Phó trưởng ban
CĐXDVNPhát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 4
  • 0
  • 6
  • 6
  • 2
  • 8
  • 4
lên đầu trang