Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 23/01/2022 | 17:08

Chủ nhật, 23/01/2022 | 17:08

Công đoàn ngành địa phương

Cập nhật lúc 10:49 ngày 01/12/2021

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Tĩnh: Nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả năm 2021

Năm 2021 là năm tiếp tục ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 nên tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành gặp rất nhiều khó khăn và đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động Công đoàn tại các đơn vị. Tuy nhiên, Công đoàn ngành và các công đoàn cơ sở đã nỗ lực vượt khó, chủ động, tích cực tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm như: Tổ chức chương trình Tết Sum vầy 2021; tổ chức phát động thi đua; tích cực tổ chức thực hiện các hoạt động“Tháng Công nhân”; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đoàn viên, CNVCLĐ; thường xuyên chú trọng công tác thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên CNVCLĐ vượt khó; thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện … Các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm trong năm cơ bản hoàn thành đạt theo kế hoạch đề ra. Qua đó, đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cho đoàn viên, CNLĐ trong ngành.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 0
  • 6
  • 9
  • 1
  • 1
  • 5
  • 4
lên đầu trang