Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 11/08/2022 | 17:52

Thứ năm, 11/08/2022 | 17:52

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 01:55 ngày 29/11/2021

F0 tự cách ly tại nhà có được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày?

Hỏi: Tôi bị dương tính với SARS-CoV-2 (F0) và tự cách ly tại nhà. Xin hỏi, tôi có được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày hay không?
Tả lời:  
Khoản 13, Điều 1, Quyết định 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 25 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về việc hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế như sau:
“Điều 25. Đối tượng hỗ trợ
Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em); người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi chung là người cao tuổi, người khuyết tật) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.
Điều 26 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ:
1. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.
2. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.
Khoản 14, Điều 1, Quyết định 33/2021/QĐ-TTg quy định về sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 26 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg như sau:
“3. Đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế:
a) Được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/người.
b) Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế”.
Căn cứ vào quy định trên thì người bị F0 tự cách ly tại nhà không được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày.

VP TVPL

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 2
  • 3
  • 8
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
lên đầu trang