Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 23/01/2022 | 17:13

Chủ nhật, 23/01/2022 | 17:13

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 01:54 ngày 12/10/2021

Quy định về thời gian gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Hỏi: Thời hạn gia hạn thẻ bảo hiểm y tế là bao lâu sau khi thẻ hết hạn? Liệu tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế khi thẻ hết hạn không?
Trả lời: 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam không có quy định cụ thể về thời hạn gia hạn thẻ bảo hiểm y tế nên người có thẻ bảo hiểm y tế cần liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi tham gia để được hướng dẫn chi tiết và thực hiện theo đúng quy định.
Khoản 9 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh một số trường hợp như sau:
Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng cho đến khi ra viện nhưng tối đa không vượt quá 15 ngày kể từ ngày thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng.
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thông báo cho người bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để người bệnh tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện việc cấp hoặc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho người bệnh trong thời gian đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Như vậy, trường hợp bạn có thẻ bảo hiểm y tế đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng thì được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng cho đến khi ra viện nhưng tối đa không vượt quá 15 ngày kể từ ngày thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng. 
VP TVPL
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 0
  • 6
  • 9
  • 1
  • 1
  • 8
  • 6
lên đầu trang