Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 23/01/2022 | 15:56

Chủ nhật, 23/01/2022 | 15:56

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 03:09 ngày 29/09/2021

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ 8 khóa XIII

Ngày 29/9/2021, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, khóa XIII bằng hình thức trực tuyến. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, Ủy viên BCH TLĐLĐVN, Chủ tịch CĐXDVN; các đồng chí Phó Chủ tịch: Đỗ Văn Quảng, Vũ Ngọc Chính, Phạm Xuân Hải cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành CĐXDVN
Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Quảng, Phó Chủ tịch Thường trực đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021. Theo đó, đề nghị các đơn vị trên kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 và 9 tháng năm 2021, đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý IV phù hợp với tình hình thực tế trong đó lưu ý một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; Tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị; Tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đoàn viên và NLĐ; Tuyên truyền, phối hợp tổ chức thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua; Tập trung tổ chức thực hiện công tác thu tài chính công đoàn.
Đồng chí Phạm Xuân Hải, Phó Chủ tịch CĐXDVN triển khai Nghị quyết số 02 – NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Hải, Phó Chủ tịch CĐXDVN đã triển khai Nghị quyết số 02 – NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. 
Đồng chí nhấn mạnh: Nghị quyết 02 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Nghị quyết đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với tổ chức Công đoàn; tiếp tục khẳng định, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Nghị quyết 02 không những tiếp tục khẳng định những thành tựu đáng biểu dương của tổ chức Công đoàn Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, mà còn chỉ ra những hạn chế yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng nhận định trong thời gian tới, số lượng công nhân, lao động tăng nhanh, hoạt động công đoàn tiếp tục mở rộng và chuyển mạnh sang khu vực ngoài nhà nước. Quá trình phát triển kinh tế thị trường; những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; việc cho phép thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp sẽ tác động sâu sắc đến việc làm, chất lượng nguồn nhân lực, việc thu hút, tập hợp người lao động… Với những tồn tại và tình hình trên đã đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Những nội dung cụ thể của Nghị quyết 02 đã chỉ đạo, định hướng đồng thời là cơ sở để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây cũng là động lực quan trọng để Công đoàn Việt Nam nói chung và các cấp Công đoàn trong ngành Xây dựng nói riêng không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động, xứng đáng là tổ chức đại diện của đoàn viên, NLĐ.
Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng ban Tài Chính CĐXDVN công khai tài chính công đoàn năm 2020; đánh giá thực hiện các chỉ tiêu năm 2020 theo Nghị quyết 07b/NQ-BC của BCH TLĐ. Đồng chí Đặng Ngọc Điệp, Trưởng ban Tổ chức báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ CĐXDVN.
CĐXDVNPhát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 0
  • 6
  • 9
  • 0
  • 7
  • 2
  • 0
lên đầu trang