Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 23/01/2022 | 16:31

Chủ nhật, 23/01/2022 | 16:31

Tin TLĐ

Cập nhật lúc 09:08 ngày 10/08/2021

Infographic: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Chương trình số 01/CT – BCH ngày 20/7/2021).
Infographic: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Infographic: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Theo https://cuocsongantoan.vn/
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 0
  • 6
  • 9
  • 0
  • 9
  • 8
  • 1
lên đầu trang