Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 25/07/2021 | 19:51

Chủ nhật, 25/07/2021 | 19:51

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 10:28 ngày 13/07/2021

CBCC Cơ quan CĐXDVN tham dự Hội nghị báo cáo chuyên đề trực tuyến do TLĐLĐVN tổ chức

Chiều ngày 12/7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai, báo cáo các chuyên đề. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 76 điểm cầu tại trụ sở Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu cơ quan CĐXDVN có toàn thể CBCC cơ quan.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch TLĐLĐVN trình bày một số nội dung chính trong Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đồng chí khẳng định Nghị quyết 02 đã đánh giá khái quát, toàn diện về những kết quả mà tổ chức Công đoàn Việt Nam đạt được hơn 90 năm qua, chỉ ra những hạn chế và nêu rõ các nguyên nhân cũng như dự báo những khó khăn thách thức đối với tổ chức Công đoàn và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Công đoàn Việt Nam xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện kế hoạch nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng thực chất, đáp ứng yêu cầu mới, thực hiện mục tiêu “… là cơ sở chính trị-xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Tiếp theo, đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương đã truyền đạt về một số vấn đề về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cùng những yêu cầu đổi mới cần phải đặt ra đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Phân tích và làm rõ bài viết của Tổng Bí thư về Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.
Cũng tại Hội Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ thông tin truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã triển khai nội dung “Chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn”.
Với tinh thần nghiêm túc, CBCC cơ quan CĐXDVN đã lắng nghe và tiếp thu các nội dung quan trọng mà hội nghị trực tuyến truyền tải để tiếp tục nghiên cứu và vận dụng trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị.
CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 9
  • 1
  • 7
  • 5
  • 6
  • 1
  • 1
lên đầu trang