Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 25/07/2021 | 18:37

Chủ nhật, 25/07/2021 | 18:37

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 09:51 ngày 28/06/2021

CĐXDVN với công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Công tác xây dựng gia đình CNVCLĐ ngành Xây dựng no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trong giai đoạn mới của đất nước là một trong những nhiệm vụ được quan tâm của các cấp công đoàn trong Ngành.
Để công tác gia đình có hiệu quả, động viên kịp thời đội ngũ CNVCLĐ xây dựng gia đình mình thực sự là tổ ấm nhân lên những niềm vui, hạnh phúc, nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách, niềm tự hào, khát vọng cống hiến, trao truyền những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước Việt Nam, phát triển ngành Xây dựng thì công tác tuyên truyền, vận động đóng vai trò hết sức quan trọng. Nhận thức rõ điều này, trong những năm qua CĐXDVN đã có nhiều hình thức, phương pháp hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp công đoàn,  đoàn viên, người lao động trong Ngành thực hiện tốt chính sách, pháp luật về  phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, ngăn chặn sự xâm nhập các tệ nạn xã hội vào gia đình, phát huy các phong tục tập quán tốt đẹp, xóa bỏ các hủ tục tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình thông qua các ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở, lồng ghép qua các lớp tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ nữ công với nhiều hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú như mít tinh kỷ niệm, hội nghị, toạ đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, hội thảo, hội thi (Kiến thức pháp luật và gia đình, Nữ công gia chánh…). Qua các hoạt động trên giúp cho CNVCLĐ được bổ sung thêm những kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan; những điều cần thiết chuẩn bị cho hôn nhân và gia đình, những nội dung giáo dục đời sống gia đình;  tôn vinh, kế thừa và phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của truyền thống gia đình Việt Nam... Tuyên truyền vận động các gia đình CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy ước văn hóa, quy chế dân chủ cơ sở; giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình. Từ năm 2016-2020, các hoạt động trên đã thu hút trên 200 nghìn lượt CNVCLĐ trong Ngành tham gia, kịp thời nhân rộng các mô hình gia đình CNVCLĐ vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, gia đình có truyền thống hiếu học, gia đình có nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em... Điển hình như: Hội thi gia đình hạnh phúc của công đoàn các Tổng công ty Vicem, Dic...; Hội thi nấu ăn của công đoàn các Tổng công ty Sông Đà, Vinaconex, CC1, các trường đại học, cao đẳng; Tổ chức lễ báo công và tuyên dương con CNLĐ có thành tích cao trong học tập của công đoàn các Tổng công ty Lilama; FiCO, HUD...; mời chuyên gia, báo cáo viên đến nói chuyện về chủ đề hạnh phúc gia đình, sức khỏe sinh sản của công đoàn các Tổng công ty Viglacera, Vinaconex, cơ quan CĐXDVN...
Cũng trong giai đoạn này, toàn Ngành đã tổ chức hàng trăm hội nghị, lớp tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công và tập huấn về bình đẳng giới, lồng ghép giới cho gần 40 nghìn lượt người tham dự; tổ chức tuyên truyền về chính sách pháp luật, về dân số, gia đình, trẻ em … cho trên 67 nghìn lượt người; tuyên truyền phòng chống HIV/ADIS cho gần 270 nghìn lượt người nhằm hạn chế CNVCLĐ mắc phải tệ nạn xã hội làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Trong đó có lồng ghép phổ biến, quán triệt, bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan về công tác gia đình, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng làm cha mẹ, ứng xử giữa các thành viên trong gia đình; vận động các gia đình tự nguyện, tự giác tích cực thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình; giữ gìn, phát huy văn hóa gia đình, truyền thống tốt đẹp của dòng họ gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển. Có 100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp và cán bộ nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn và nâng cao năng lực phòng chống bạo lực gia đình. Bên cạnh đó công đoàn các cấp đã cung cấp 3.495 cuốn sổ tay công tác nữ công làm cẩm nang cho cán bộ nữ công hoạt động, trong đó có hoạt động công tác gia đình.
Các nội dung về công tác gia đình được lồng ghép, gắn chặt với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phong trào “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ CNVCLĐ. Hàng năm gắn với hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, một số công đoàn trong Ngành đã kịp thời khen thưởng, biểu dương nhân rộng những cá nhân, gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.
Có thể nói, trong giai đoạn nào, môi trường nào thì công tác tuyên truyền vẫn đóng góp một phần quan trọng trong việc vận động CNVCLĐ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh của tổ chức công đoàn.
Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò của công tác tuyên truyền xây dựng gia đình CNVCLĐ, các cấp công đoàn ngành Xây dựng cần tăng cường các hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp tình hình thực tế nhằm phổ biến có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình; phối hợp chuyên môn cùng cấp làm tốt công tác chăm lo đời sống CNVCLĐ, xây dựng và nhân rộng các gia đình tiêu biểu, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐXDVN lần thứ XIII, "Xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh".
Ban Nữ công CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 9
  • 1
  • 7
  • 5
  • 3
  • 3
  • 6
lên đầu trang