Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 27/06/2022 | 17:51

Thứ hai, 27/06/2022 | 17:51

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 09:13 ngày 21/06/2021

Đẩy mạnh khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam từ 23/1/2020 đến nay, các cấp công đoàn trong Ngành đã không ngừng nỗ lực, chủ động, trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống dịch, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh có hiệu quả. Thực hiện văn bản số 2125 /TLĐ, ngày 09/6/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; để kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch, CĐXDVN đề nghị các Công đoàn trực thuộc triển khai, thực hiện một số nội dung như sau:


1. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid - 19; đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau, cùng quyết tâm, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh.
2. Tăng cường công tác phát hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền và đề xuất cấp trên khen thưởng với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch.
3. Về đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng
3.1 Đối tượng tập trung khen thưởng:
- Cán bộ công đoàn trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại tuyến đầu;
- Các tập thể, cá nhân ở địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp, đông công nhân lao động;
- Tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ tích cực, có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch;
- Tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia cổ vũ, động viên, trợ giúp công tác phòng chống dịch.
3.2 Hình thức khen thưởng
- Huân chương Lao động;
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Bằng khen CĐXDVN, Giấy khen của công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở theo thẩm quyền.
3.3 Tiêu chuẩn khen thưởng
- Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và có phạm vi ảnh hưởng ở cấp nào thì khen thưởng ở cấp đó.
- Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có tính nêu gương, lan tỏa mạnh mẽ, có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết; có ý tưởng sáng tạo; tham gia cổ vũ, động viên, trợ giúp công tác phòng, chống dịch mang lại hiệu quả cao thì xem xét, đề nghị tặng Bằng khen của: CĐXDVN, Tổng Liên đoàn, Thủ tướng Chính phủ hoặc Huân chương Lao động.
4. Về thời gian, thủ tục, hồ sơ: thực hiện thủ tục, hồ sơ đơn giản (quy định tại Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ). Các đơn vị xét và đề nghị khen thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện. Tổ chức tôn vinh trang trọng, ý nghĩa phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở; tuyên truyền tạo sự lan tỏa và đảm bảo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch. CĐXDVN tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng bắt đầu từ 15/6/2021.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, ý nghĩa của việc khen thưởng.
CĐXDVN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 1
  • 9
  • 6
  • 0
  • 9
  • 5
  • 3
lên đầu trang