Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 16/05/2022 | 12:10

Thứ hai, 16/05/2022 | 12:10

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 03:19 ngày 10/03/2021

Phát động tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”  là một trong các hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2021.
75 nghìn sáng kiến của CNVCLĐ – đại diện cho giai cấp công nhân Việt Nam hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế Lao động lao động 1/5 đầu tiên được tổ chức mít tinh trọng thể tại Thủ đô Hà Nội sau khi giành độc lập; 75 năm Ngày Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đối tượng tham gia chương trình là đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) hướng dẫn cụ thể các cấp công đoàn trong Ngành tổ chức tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” như sau:
1. Đối với công đoàn cơ sở
- Căn cứ hướng dẫn của công đoàn cấp trên, chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động xây dựng, ký kết Kế hoạch thực hiện Chương trình với mục tiêu cụ thể, có cơ chế khuyến khích, động viên, khen thưởng đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền và vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hưởng ứng Chương trình, lồng ghép trong các nội dung tuyên truyền hoạt động Tháng Công nhân. 
- Khuyến khích đơn vị tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân có thành tích trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, lồng ghép với các hoạt động Tháng Công nhân.
- Là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp sáng kiến; phối hợp với chuyên môn đánh giá, thẩm định sáng kiến và cập nhật sáng kiến vào phần mềm theo dõi, quản lý Chương trình của Tổng Liên đoàn theo các bước hướng dẫn; đồng thời xét chọn các sáng kiến xuất sắc tiêu biểu và giới thiệu với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo số lượng do công đoàn cấp trên phân bổ. 
Các bước cập nhật sáng kiến vào phần mềm quản lý như sau:
* Bước 1: Truy cập vào đường link bên dưới để tham gia chương trình:
* Bước 2: Tra cứu hướng dẫn trên giao diện của phần mềm
* Bước 3: Cập nhật  sáng kiến bằng cách 
(1) Ấn vào nút tham gia
(2) Nhập thông tin cá nhân trong cửa sổ hiện ra
(3) Tích chọn nơi công tác: Các đơn vị chọn Công đoàn Xây dựng Việt Nam trong danh sách tại mục đơn vị; chọn nơi công tác của mình tại mục đơn vị trực thuộc.
(4) Tích chọn sáng kiến thuộc khối doanh nghiệp hay hành chính sự nghiệp.
(5)  Điền phần mô tả các sáng kiến trong lĩnh vực đăng ký. Phần trả lời tối đa 1000 ký tự (có thể soạn sẵn và copy từ file word vào).
(6) Nộp bài và theo dõi kết quả tại https://congdoanvietnam.org/75nghin-sangkien-vuotkho-phattrien
Thời gian cập nhật cao điểm từ ngày 10/3 đến 22/4/2021. Phần mềm trực tuyến cập nhật các sáng kiến sẽ tự động đóng sau 24h ngày 22/4/2021.
Lưu ý: Sáng kiến có thể được nghiên cứu, đề xuất trước tháng 2/2021 nhưng bắt đầu triển khai thực tế trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5/2021.
2. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
- Cụ thể hóa và hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” theo nội dung Kế hoạch số 116/KH-CĐXDVN ngày 09/03/2020 của CĐXDVN về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021.
- Tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân tích cực tham gia Chương trình, có nhiều sáng kiến và thành tích xuất sắc vào dịp tổng kết Tháng Công nhân năm 2021.
- Tổng hợp, xét chọn, đề xuất các sáng kiến xuất sắc tiêu biểu gửi về CĐXDVN để xét chọn gửi TLĐ.
- Hồ sơ xét chọn bao gồm: 
+ Tờ trình; 
+ Bảng tổng hợp tóm tắt sáng kiến (Theo mẫu gửi kèm bên dưới). 
- Hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi về CĐXDVN (Qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 10/4/2021 bằng đường bưu điện và đồng thời qua email: thiduacdxdvn@gmail.com.
Lưu ý: Hồ sơ hợp lệ là những hồ sơ nộp đúng hạn, có đầy đủ các văn bản, tài liệu theo quy định; không có khiếu nại về nội dung, kết quả sáng kiến đã được công nhận, không có tranh chấp về quyền tác giả tại thời điểm xét chọn.
Căn cứ nội dung hướng dẫn trên, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ yêu cầu.
CĐXDVN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 1
  • 6
  • 0
  • 4
  • 9
  • 8
  • 3
lên đầu trang