Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 20/01/2021 | 01:32

Thứ tư, 20/01/2021 | 01:32

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 04:38 ngày 13/01/2021

Hội nghị Ban Thường vụ CĐXDVN lần thứ 14 khóa XIII

Chiều ngày 13/01/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐXDVN, Ban Thường vụ CĐXDVN đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14 khóa XIII thảo luận nhiều nội dung quan trọng.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, các đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo, Chính sách- Pháp luật, Nữ công CĐXDVN. 
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐXDVN chủ trì Hội nghị
Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐXDVN nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự thảo báo cáo được đưa ra tại Hội nghị lần này và đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ thảo luận, cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung để hoàn chỉnh dự thảo.
Với tinh thần thẳng thắn, mang tính xây dựng và trách nhiệm cao, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đặc biệt tập trung cho ý kiến sâu sắc vào dự thảo​ Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo kết quả công tác công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Các đại biểu cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung của dự thảo báo cáo và đưa ra một số ý kiến nhằm làm rõ hơn những kết quả đã đạt được của CĐXDVN trong năm 2020 cũng như trong nửa nhiệm kỳ qua. 
Tiếp đó, các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua các nội dung: Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của công đoàn các cấp năm 2020, chương trình công tác năm 2021; Báo cáo tình hình giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của UBKT năm 2020; Báo cáo kết quả xét khen thưởng năm 2020 (đợt 1); Báo cáo công tác tài chính năm 2020; Báo cáo công tác cán bộ và một số công tác khác.
Hội nghị thống nhất giao cho Thường trực Ban Thường vụ CĐXDVN tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh các văn bản trước khi ban hành theo đúng quy định.
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 7
  • 6
  • 1
  • 9
  • 9
  • 8
  • 9
lên đầu trang