Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 04/03/2021 | 16:31

Thứ năm, 04/03/2021 | 16:31

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 02:19 ngày 23/12/2020

Có thể thỏa thuận làm thêm giờ ngoài quy định của luật?

Công ty tôi tổ chức cho anh em làm thêm trên 200 giờ/năm, nhưng công việc làm thêm lại thuộc công việc chỉ được làm thêm tối đa 200 giờ. Chúng tôi có được thỏa thuận làm thêm hơn 200 giờ/năm không?

Trả lời:

Điều 106 Bộ luật Lao động 2012 quy định về làm thêm giờ như sau:

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Do đó, nếu công việc của các bạn không thuộc danh mục trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định được làm thêm giờ không quá 300 giờ/năm thì mọi thỏa thuận của các bạn đều là trái luật và không có giá trị.

VP TVPL

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 7
  • 9
  • 7
  • 5
  • 6
  • 9
  • 6
lên đầu trang