Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 01/12/2021 | 13:47

Thứ tư, 01/12/2021 | 13:47

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 02:10 ngày 11/12/2020

Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thiếu năm đóng bảo hiểm xã hội phải làm gì?

Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng Bảo hiểm xã hội mà có yêu cầu thì được hưởng Bảo hiểm xã hội một lần. 
Theo Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng Bảo hiểm xã hội mà có yêu cầu thì được hưởng Bảo hiểm xã hội một lần.
Cũng theo khoản 2 Điều này, người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng mức Bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng Bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
Trường hợp thời gian đóng Bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức hưởng Bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội.
Về điều kiện hưởng lương hưu từ năm 2021, từ ngày 1.1.2021, Bộ luật Lao động năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực, theo đó, người lao động được điều chỉnh tuổi nghỉ hưu.
Tại Điều 169, Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.
Căn cứ theo Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019, để được hưởng lương hưu, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định phải có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội.
Riêng trường hợp lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách cấp xã tham gia Bảo hiểm xã hội khi đủ tuổi nghỉ hưu chỉ cần có từ đủ 15 năm - dưới 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội thì được hưởng lương hưu.
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 0
  • 2
  • 2
  • 7
  • 6
  • 0
  • 4
lên đầu trang