Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 20/01/2021 | 00:23

Thứ tư, 20/01/2021 | 00:23

Tin TLĐ

Cập nhật lúc 02:10 ngày 11/12/2020

An toàn vệ sinh lao động cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng

Tại tổng kết Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam diễn ra chiều 10.12, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh an toàn vệ sinh lao động cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng của cả các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức Công đoàn.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Tổng kết
Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, do tính chất quan trọng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã xác định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là một chủ thể thực hiện công tác này. Thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc huấn luyện và tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động. Thời gian tới, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, công tác an toàn vệ sinh lao động sẽ càng phải được chú trọng nên Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở cần có cách tiếp cận phù hợp để thực hiện hiệu quả.
Trong giai đoạn 2016 -2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hướng dẫn và hỗ trợ triển khai xây dựng đưa vào hoạt động 27 góc tuyên truyền bảo hộ lao động (còn gọi là góc bảo hộ lao động hoặc góc tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động) tại doanh nghiệp.
Cũng giai đoạn này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức 9 lớp tập huấn giảng viên nguồn (Bước 1) cho 540 người là cán bộ chuyên trách Công đoàn, cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh viên tại 63 Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, 20 Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, một số Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có đông công nhân lao động.
Trung bình hàng năm, Chương trình đã hỗ trợ huấn luyện kiến thức về an toàn vệ sinh lao động cho hơn 400 cán bộ Công đoàn các cấp và đội ngũ an toàn vệ sinh viên. Trong đó, 100% cán bộ phụ trách làm công tác an toàn vệ sinh lao động của các Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; 50% cán bộ Công đoàn chủ chốt của các Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp thuộc ngành nghề có nguy cơ cao và đội ngũ an toàn vệ sinh viên trong các doanh nghiệp.
Năm 2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát hành 13.300 cuốn “Sổ tay nghiệp vụ cán bộ công đoàn với công tác an toàn, vệ sinh lao động” để phát miễn phí cho cán bộ Công đoàn các cấp, cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động và đội ngũ an toàn vệ sinh viên...
Từ kết quả triển khai Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 trong hệ thống Công đoàn có thể khẳng định, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã bám sát các nội dung của Chương trình và triển khai thực hiện nhiều hoạt động góp phần đảm bảo mục tiêu chung của Dự án 3 về "Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động của Chương trình mục tiêu quốc gia, đó là: "Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia".
Trong đó, đặc biệt là đóng góp kết quả lớn cho các mục tiêu trọng tâm của Chương trình, như mục tiêu về giảm tần suất tai nạn lao động chết người; về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; về tuyên truyền pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; về việc khai báo các vụ tai nạn lao động chết người và mục tiêu về phát huy vai trò quần chúng trong công tác an toàn vệ sinh lao động, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động.
Theo Báo LĐ
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 7
  • 6
  • 1
  • 9
  • 8
  • 1
  • 9
lên đầu trang