Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 25/07/2021 | 19:19

Chủ nhật, 25/07/2021 | 19:19

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 09:41 ngày 10/09/2020

Người lao động suy giảm khả năng lao động được hưởng lương hưu ra sao?

Điều kiện hưởng lương hưu của người lao động suy giảm khả năng lao động có những điều chỉnh vào năm 2021.

Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 đã điều chỉnh quy định về điều kiện hưởng lương hưu của người lao động.

Theo đó, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Một là, có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.

Hai là, có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Ba là, có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Một là, có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động.

Hai là, có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 9
  • 1
  • 7
  • 5
  • 4
  • 9
  • 0
lên đầu trang