Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ sáu, 30/10/2020 | 11:12

Thứ sáu, 30/10/2020 | 11:12

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 04:45 ngày 11/06/2020

Doanh nghiệp nào phải đăng ký nội quy lao động?

Hỏi: Công ty tôi mới thành lập, đăng ký sử dụng 15 lao động. Công ty tôi có phải đăng ký nội quy lao động không? Nếu có thì nội quy lao động bao gồm những nội dung gì? 
 
Trả lời:
Điều 119 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về nội quy lao động như sau:
1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.
2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
b) Trật tự tại nơi làm việc;
c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;
d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;
đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.
3. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.
Như vậy, người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. Do đó, công ty bạn phải có nội quy lao động được lập bằng văn bản. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan và bao gồm các nội dung chủ yếu được quy định theo pháp luật kể trên.
ST
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 6
  • 9
  • 6
  • 3
  • 3
  • 1
  • 6
lên đầu trang