Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ sáu, 30/10/2020 | 10:47

Thứ sáu, 30/10/2020 | 10:47

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 04:45 ngày 11/06/2020

Nghỉ việc, không được trả sổ bảo hiểm xã hội phải làm sao?

Hỏi: Tôi đã nghỉ việc hơn 1 tháng, nhưng khi liên hệ với công ty để hỏi về việc trả sổ bảo hiểm xã hội để nộp bảo hiểm thất nghiệp thì được thông báo sổ bảo hiểm xã hội của tôi đang được nhà nước giữ, chưa biết thời gian nào trả về. Công ty cũng cảnh báo có thể sẽ không trả sổ bảo hiểm xã hội vì chưa hoàn thành công việc, mặc dù tôi đã hoàn thành xong và không còn bị vướng gì nữa. Tôi phải làm sao?

Trả lời:

Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Do đó, việc chốt, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động là trách nhiệm của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, pháp luật hiện không quy định cụ thể thời gian doanh nghiệp phải chốt, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động là trong bao lâu, nên bạn cần đôn đốc doanh nghiệp.

Trường hợp bạn đã hoàn thành mọi nghĩa vụ với công ty mà công ty gây khó cho bạn thì bạn có thể khởi kiện công ty để được bảo đảm quyền lợi của mình.

VP TVPL

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 6
  • 9
  • 6
  • 3
  • 1
  • 5
  • 1
lên đầu trang