Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 25/07/2021 | 19:18

Chủ nhật, 25/07/2021 | 19:18

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 04:43 ngày 20/05/2020

Điều kiện để hưởng hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19

Hỏi: Tôi làm việc tại một công ty du lịch, đã tham gia bảo hiểm xã hội được 2 năm. Vừa qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tôi phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Xin hỏi, để được hưởng chế độ hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19, tôi cần đáp ứng các điều kiện gì?

Trả lời:

Điều 1 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định về điều kiện hỗ trợ như sau:

Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020.

2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

3. Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31 tháng 3 năm 2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

ST

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 9
  • 1
  • 7
  • 5
  • 4
  • 8
  • 7
lên đầu trang