Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 02/06/2020 | 05:14

Thứ ba, 02/06/2020 | 05:14

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 02:54 ngày 01/05/2020

CĐXDVN HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN BỊ ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP BỞI DỊCH COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội do tác động của dịch Covid-19; trong thời gian qua, các cấp bộ, ngành và các tổ chức chính trị xã hội đã kịp thời triển khai và có nhiều đề xuất, giải pháp để từng bước khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội.
Đối với ngành Xây dựng, cùng với sự suy giảm của thị trường bất động sản, các doanh nghiệp vật liệu xây dựng cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của dịch bệnh. Cụ thể: nhu cầu VLXD giảm sút nên tiêu thụ sản phẩm trong nước sụt giảm, ngừng trệ; hoạt động xuất nhập khẩu gặp khó khăn do lệnh phong tỏa của các nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc; nguồn cung nguyên vật liệu và vật tư, phụ tùng thay thế bị gián đoạn cả ở trong và ngoài nước; các hoạt động xây dựng hầu hết tạm dừng hoặc thi công cầm chừng; khó khăn về tài chính nên nhiều doanh nghiệp phải dừng sản xuất; hàng nghìn đoàn viên và người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, ngừng việc, làm việc luân phiên, thực hiện cách ly... dẫn đến thu nhập bị ảnh hưởng, đời sống gặp nhiều khó khăn.
Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, góp phần chăm lo đời sống cho đoàn viên tại các công đoàn trực thuộc; sau khi nắm bắt nhanh tình hình cụ thể ở các doanh nghiệp trong Ngành; ngày 29/4/2020 (Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam), Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thống nhất, quyết định chi từ nguồn tài chính của CĐXDVN để thăm hỏi, trợ cấp đối với: người lao động là đoàn viên công đoàn bị chấm dứt hợp đồng lao động, tạm hoãn hợp đồng lao động, ngừng việc, làm việc luân phiên do doanh nghiệp phải dừng hoạt động hoặc thu hẹp sản xuất do ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19; phải ngừng việc để thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể:
- Mức 1.000.000 đồng: Đoàn viên công đoàn bị chấm dứt hợp đồng lao động trong tháng 3, 4/2020.
- Mức 500.000 đồng:
+ Đoàn viên công đoàn bị tạm hoãn hợp đồng lao động trong tháng 3, 4/2020.
+ Đoàn viên công đoàn bị ngừng việc có mức thu nhập trong tháng 4/2020 thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ.
+ Đoàn viên công đoàn phải làm việc luân phiên có mức thu nhập trong tháng 4/2020 thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ.
+ Đoàn viên bị cách ly có mức thu nhập trong tháng 4/2020 thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ.
Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa của CĐXDVN đối với người lao động là đoàn viên công đoàn nhân Tháng Công nhân (Tháng 5). Để việc thăm hỏi, trợ cấp được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, CĐXDVN cũng đã có văn bản đề nghị lãnh đạo các đơn vị trong Ngành quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Công đoàn phối hợp với các bộ phận có liên quan lập danh sách đoàn viên công đoàn đúng đối tượng, tiêu chuẩn như hướng dẫn và kịp thời tổ chức trao đến đoàn viên công đoàn ngay trong tháng Năm.
CĐXDVN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 5
  • 6
  • 2
  • 1
  • 0
  • 9
  • 5
lên đầu trang