Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 15/04/2021 | 22:19

Thứ năm, 15/04/2021 | 22:19

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 06:22 ngày 13/04/2020

Một số điểm mới trong Quy chế khen thưởng 151 ngày 10/4/2020 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Ngày 10/4/2020, Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) ban hành Quyết định số 151/QĐ-CĐXD về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam (thay thế Quyết định số 577/QĐ-CĐXD ngày 05/9/2018).
1. Cấp chi tiền thưởng:
Công đoàn cấp nào ban hành quyết định khen thưởng thì cấp đó có trách nhiệm chi tiền thưởng kèm theo quyết định khen thưởng.
2. Tỷ lệ khen thưởng tối đa:
* Khen thưởng toàn diện:
- Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn (TLĐ): Không quá 20% tổng số Cờ CĐXDVN đã xét tặng cho Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
- Bằng khen TLĐ đối với tập thể: Không quá 1% tổng số Công đoàn cơ sở thuộc CĐXDVN.
- Bằng khen TLĐ đối với cá nhân: Không quá 0,1% tổng số đoàn viên công đoàn thuộc CĐXDVN.
- Cờ thi đua của CĐXDVN: không quá 6% tổng số công đoàn cơ sở thuộc CĐXDVN.
- Bằng khen CĐXDVN đối với tập thể: không quá 30% tổng số công đoàn cơ sở thuộc CĐXDVN.
- Bằng khen CĐXDVN đối với cá nhân: không quá 0,6% tổng số đoàn viên công đoàn thuộc CĐXDVN.
* Khen thưởng chuyên đề:
- Cờ thi đua chuyên đề của TLĐ: Không quá 01 Cờ /năm /chuyên đề.
- Bằng khen chuyên đề của TLĐ: CĐXDVN được đề nghị Tổng Liên đoàn xét tặng không quá 06 bằng khen /năm /chuyên đề (tùy thuộc vào số lượng đoàn viên công đoàn tại thời điểm xét).
- Cờ thi đua chuyên đề của CĐXDVN: không quá 02 cờ /năm/chuyên đề.
- Bằng khen chuyên đề của CĐXDVN đối với tập thể: không quá 1% tổng số công đoàn cơ sở thuộc CĐXDVN /chuyên đề.
- Bằng khen chuyên đề của CĐXDVN đối với cá nhân: không quá 0,05% tổng số đoàn viên công đoàn thuộc CĐXDVN /chuyên đề.
3. Điểm mới trong quy định xét tặng Bằng khen CĐXDVN:
Đối với tập thể: Chỉ xét tặng Bằng khen CĐXDVN cho các đối tượng là công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
(Tiêu chuẩn: 1. Hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Công đoàn cấp trên theo quy định. 2. Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn do Công đoàn cấp trên tổ chức hoặc năm đề nghị khen thưởng được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên).
Đối với cá nhân: Có 02 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng), đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”; trong 03 năm trước liền kề, mức khen thưởng công đoàn mới nhất là Giấy khen của Công đoàn cấp đề nghị.
(Đồng thời, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn, là gương điển hình trong phong trào CNVCLĐ của Ngành. Đối với cá nhân là chủ tài khoản, cá nhân liên quan trực tiếp đến công tác tài chính công đoàn: đơn vị phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Công đoàn cấp trên).
4. Danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”
Xét tặng cho Công đoàn cơ sở đạt các tiêu chuẩn:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Có thỏa ước lao động tập thể còn hiệu lực thi hành và có ít nhất 03 nội dung có lợi hơn cho người lao động (đối với CĐCS doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập); có quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Không xảy ra ngừng việc tập thể hoặc đình công trái pháp luật.
- Không có tai nạn lao động chết người tại nơi làm việc do lỗi chủ quan.
- Không có đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức là cán bộ chủ chốt vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
* Số lượng: Không quá 20% tổng số công đoàn cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
5. Danh hiệu “Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn” và “Cờ thi đua của CĐXDVN”
Chỉ xét cho đơn vị được công đoàn cấp trên trực tiếp quyết định công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo đó, hồ sơ đề nghị khen thưởng ngoài các mục như đã hướng dẫn, các công đoàn trực thuộc CĐXDVN còn cần bổ sung thêm Danh sách và Quyết định công nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm đề nghị khen thưởng.
CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 8
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 3
  • 2
lên đầu trang