Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 02/06/2020 | 05:35

Thứ ba, 02/06/2020 | 05:35

Tin TLĐ

Cập nhật lúc 11:06 ngày 13/04/2020

Tháng hành động ATVSLĐ và tháng Công nhân: Tăng cường phối hợp truyên truyền liên ngành

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn sức khoẻ của người lao động và nhân dân, cũng như thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống chủ động dịch bệnh COVID-19, Bộ LĐTBXH và Tổng LĐLĐVN ra Thông báo số 1218/LĐTBXH-TLĐLĐVN về việc tổ chức Tháng hành động ATVSLĐ và Tháng Công nhân. Theo đó, đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các thành viên, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Tháng hành động ATVSLĐ, các tập đoàn, TCty căn cứ đặc điểm, điều kiện của ngành, lĩnh vực, địa phương xem xét chỉ đạo triển khai một số nội dung phối hợp:

1. Nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và công bố hết dịch tại địa phương thì xem xét phối hợp tổ chức một số hoạt động như sau:

a) Phối hợp tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ và Tháng Công nhân.

b) Phối hợp hoặc phân công đi thăm hỏi tặng quà các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

c) Tăng cường phối hợp liên ngành trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền và công tác phòng chống dịch COVID-19; phối kết hợp trong các hoạt động giám sát, tư vấn, đối thoại việc chấp hành về pháp luật lao động, ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, chăm lo, bảo đảm quyền lợi của người lao động.

2. Nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến nghiêm trọng, phức tạp tại Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia thì dừng việc tổ chức các Lễ mít tinh hưởng ứng, các hội nghị hội thảo tập trung đông người chuyển sang các hoạt động hưởng ứng của các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thông qua phát động trên đài phát thanh và truyền hình của tỉnh, thành phố hoặc họp trực tuyến; tăng cường truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền tới các doanh nghiệp, người lao động tại địa phương.

Theo TLĐLĐVN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 5
  • 6
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 4
lên đầu trang