Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 15/04/2021 | 21:45

Thứ năm, 15/04/2021 | 21:45

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 03:41 ngày 20/03/2020

CBCCNV Cơ quan CĐXDVN hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 17/3/2020; thực hiện công văn số 121/CĐXD-CSPL ngày 18/3/2020 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về việc hưởng ứng tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, CBCCNV cơ quan  CĐXĐVN đã kịp thời ủng hộ mỗi người tối thiểu 01 ngày lương để chung tay góp phần vào chiến dịch phòng, chống dịch COVID-19 của cả nước.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, là truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam và cũng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức người lao động Cơ quan CĐXDVN chung tay góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
CĐXDVN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 8
  • 3
  • 3
  • 4
  • 3
  • 4
  • 5
lên đầu trang