Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 25/11/2020 | 09:14

Thứ tư, 25/11/2020 | 09:14

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 09:02 ngày 06/11/2019

Công chức vi phạm kỷ luật, bị xử lý thế nào?

Hỏi: Tôi là công chức nhà nước, hiện không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trong quá trình làm việc, do sơ suất tôi đã không thực hiện nhiệm vụ được giao. Tôi có thể bị xử lý hình thức kỷ luật nào?
Trả lời:
Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức quy định về các hình thức kỷ luật như sau:
2. Áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:
a) Khiển trách;
b) Cảnh cáo;
c) Hạ bậc lương;
d) Giáng chức;
đ) Cách chức;
e) Buộc thôi việc.
Điều 9 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức quy định hình thức kỷ luật khiển trách như sau:
Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:
1. Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ;
2. Không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng;
3. Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;
4. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 03 đến dưới 05 ngày làm việc trong một tháng;
5. Sử dụng tài sản công trái pháp luật;
6. Xác nhận giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;
7. Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.
Văn phòng TVPL
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 7
  • 1
  • 5
  • 4
  • 8
  • 3
  • 5
lên đầu trang