Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 27/05/2020 | 02:47

Thứ tư, 27/05/2020 | 02:47

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 04:45 ngày 17/10/2019

Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm là bao lâu?

Hỏi: Con trai tôi bị người khác đánh, gây thiệt hại sức khỏe khá nghiêm trọng. Gia đình tôi đã làm đơn yêu cầu Tòa án xử lý hình sự và yêu cầu người gây thiệt hại bồi thường. Xin hỏi, thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm được quy định như thế nào?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 590 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại; c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại; d) Thiệt hại khác do luật quy định.

Điều 593 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm như sau:

1. Trường hợp người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động thì người bị thiệt hại được hưởng bồi thường từ thời điểm mất hoàn toàn khả năng lao động cho đến khi chết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp người bị thiệt hại chết thì những người mà người này có nghĩa vụ cấp dưỡng khi còn sống được hưởng tiền cấp dưỡng từ thời điểm người có tính mạng bị xâm phạm chết trong thời hạn sau đây:

a) Người chưa thành niên hoặc người đã thành thai là con của người chết và còn sống sau khi sinh ra được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến khi đủ mười tám tuổi, trừ trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi đã tham gia lao động và có thu nhập đủ nuôi sống bản thân; b) Người thành niên nhưng không có khả năng lao động được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến khi chết.

3. Đối với con đã thành thai của người chết, tiền cấp dưỡng được tính từ thời điểm người này sinh ra và còn sống.

Như vậy, tùy thuộc mức độ thiệt hại và đối tượng bị thiệt hại thì thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm sẽ có sự khác nhau theo quy định đã được trích dẫn ở trên.

Theo Báo LĐ

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 5
  • 5
  • 7
  • 3
  • 1
  • 8
  • 4
lên đầu trang