Tìm kiếm 
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 28/2016/TT-BYT Thông tư hướng dẫn quản lý bệnh ngề nghiệp 30/06/2016 28_2016_tt-byt-huong_dan_kham_benh_nghe_nghiep.pdf  Xem online
2 19/2016/TT-BYT Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động 30/06/2016 19_2016_tt-byt_322881.pdf  Xem online
3 13/2016/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 16/06/2016 tt13bl.pdf  Xem online
4 08/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 15/05/2016 tt_08.pdf  Xem online
5 07/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 15/05/2016 tt07_2016_tt_bldtbxhbanhanh2016_daky.doc 
6 15/2016/TT-BYT Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH 15/05/2016 bhxh.pdf  Xem online
7 14/2016/TT-BYT QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ 12/05/2016 14_2016_tt-byt_317520.pdf  Xem online
8 01/2016/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 13/01/2016 01.2016.tt-bnv.pdf  Xem online
9 36/2014/TT-BCT Thông tư của Bộ Công thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất 22/10/2014 36.2014.tt-bct.pdf  Xem online
10 31/2014/TT-BCT Thông tư của Bộ Công thương về việc quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 02/10/2014 31.2014.tt-bct.pdf  Xem online
11 Số 07/2014/TT-BNV Thông tư 07 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP 29/08/2014 tt_07.signed.pdf  Xem online
12 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII 22/08/2014 tailieutuyentruyendaihoimttqvnchinhthuc22.8.14.doc 
13 Dự thảo Dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa VII, tại Đại hội VIII MTTQVN nhiệm kỳ 2014-2019 18/08/2014 bcctdaihoi-viii-mttq.doc 
14 73/2014/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 30/05/2014 73.2014.tt-btc.pdf  Xem online
15 Số 221/2013/ TT-BTCngày 31/12/2013 Thông tư số 221/2013/ TT-BTCngày 31/12/2013 31/12/2013 tt_221.pdf  Xem online
hud
Sông Đà
Vinaconex
vicem
lilama
vigracela
coma
hancorp
fico
licogi
viwaseen
cdxd4
baolaodong
baoxaydung
Bệnh viện Xây dựng
bvxd vtri
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỬA LÒ
Trung tâm Phục hồi Chức năng – Điều trị bệnh nghề
Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng ngành Xây
rung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng Sầm Sơn