Tìm kiếm 
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 04/CT-BXD Phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH của ngành XD năm 2017 và KH 5 năm hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành XD 20/09/2017 chi_thi_04_vv_phat_dong_dot.pdf  Xem online
2 602/BXD – PC Tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 04/04/2016 cv_602_vv_to_chuc_tuyen_truyen,_pho_bien_luat_bau_cu_dbqh_va_hdnd.pdf  Xem online
3 06/2015/TT-BXD THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH XÂY DỰNG 30/10/2015 bxd_06-2015-tt-bxd_30102015.signed.pdf  Xem online
4 1436/ BXD-QLN Thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13. 30/06/2015 bxd_1436-bxd-qln_30062015.signed_2.pdf  Xem online
5 1022/QĐ-BXD Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án nâng cao chất lượng đầu tư, hiệu quả quản lý nhà nước và định hướng đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản giai đoạn 2011-2020. 01/12/2011 QD1022BXD_2011.doc 
6 14/2011/TT-BXD Thông tư quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. 25/11/2011 Thong-tu-14-2011-BXD.doc 
7 999/QĐ-BXD Quyết định về việc công nhận thị trấn Lấp Vò mở rộng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 24/11/2011 QD999BXD2011.doc 
8 896/QĐ-BXD Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020. 17/11/2011 QD986BXD_2011.doc 
9 124 LT/BXD-CĐ Chỉ thị của Bộ trưởng BXD và Ban Thường vụ CĐXDVN về tổ chức cuộc vận động " Tổ chức tốt hơn điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành Xây dựng 29/04/1994 ct.pdf  Xem online
hud
Sông Đà
Vinaconex
vicem
lilama
vigracela
coma
hancorp
fico
licogi
viwaseen
cdxd4
baolaodong
baoxaydung
Bệnh viện Xây dựng
bvxd vtri
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỬA LÒ
Trung tâm Phục hồi Chức năng – Điều trị bệnh nghề
Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng ngành Xây
rung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng Sầm Sơn