Tìm kiếm 
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 67/TLĐ Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa TLĐLĐVN với VNPOST 11/01/2018 cv_67.pdf  Xem online
2 1926/TLĐ Gia hạn thỏa thuận ký ngày 24/9/2016 giữa TLĐLĐVN và CTCP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim 28/11/2017 cv_1926_vv_gia_han_thoa_thuan_giua_tld_va_ctcp_nguyen_kim.pdf  Xem online
3 1515/TLĐ Vận động CNVCLĐ ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra 20/09/2017 cv_1515_vv_van_dong_cnvcld_ung_ho_cac_tinh_mien_trung_khac_phuc_thiet_hai_do_bao_so_10_gay_ra.pdf  Xem online
4 24/KH-TLĐ Kế hoạch tuyên truyền về “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và “Thiết chế Công đoàn” 05/07/2017 oach_truyen_thong_ve_phuc_loi_doan_vien_va_thiet_che_cd.docx 
5 625/HD-TLĐ Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 28/04/2017 hd_625.pdf  Xem online
6 238/HD-TLĐ Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2017 trong CB,ĐV,CNVCLĐ 01/03/2017 hd_tuyen_truyen_bien_dao_dat_lien_bien_gioi_nam_2017.pdf  Xem online
7 166/TLĐ Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn và các đối tác về Phúc lợi cho đoàn viên 14/02/2017 cv_166.pdf  Xem online
8 1993/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức đại hội Công đoàn các cấp 30/12/2016 q__1993_vv_ban_h_nh_quy___nh_ch_____chi_t__ch_c___i_h_i_c__c_c_c_p.pdf  Xem online
9 140-KH/ĐĐTLĐ KH thực hiện NQ Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ 28/12/2016 kh_thuc_hien_nq_hoi_nghi_lan_thu_4_bch_tw_dang_khoa_xii.pdf  Xem online
10 1908/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng phạt, nộp tài chính công đoàn 19/12/2016 q__1908_vv_ban_h_nh_q__v__qu_n_l__t_i_ch_nh,_tsc_,_thu,_ph_n_ph_i_thu_v__th__ng,_ph_t_thu_n_p_tcc_.pdf  Xem online
11 1910/QĐ-TLĐ Quyết định về việc thu, chi, quản lý tài chính CĐCS 19/12/2016 q__1910_vv_ban_h_nh_quy___nh_thu,_chi,_qu_n_l__t_i_ch_nh_c_cs.pdf  Xem online
12 1911/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn 19/12/2016 q__1911_vv_ban_h_nh_quy___nh_v__ti_u_chu_n,___nh_m_c_ch_____chi_ti_u_trong_c_c_c__quan_c_ng__o_n.pdf  Xem online
13 1913/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức, quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Công đoàn 19/12/2016 q__1913_vv_ban_h_nh_quy_ch__t__ch_c,_qu_n_l__t_i_ch_nh_cty_tnhh_mtv_c_ng__o_n.pdf  Xem online
14 1699/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017 18/10/2016 1699_qd-tld_328140.pdf  Xem online
15 3601/QCPH-TLĐ-BHXH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU TRONG VIỆC KHỞI KIỆN RA TÒA ÁN ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 20/09/2016 3601-qcph-tld-bhxh-324130.pdf  Xem online
hud
Sông Đà
Vinaconex
vicem
lilama
vigracela
coma
hancorp
fico
licogi
viwaseen
cdxd4
baolaodong
baoxaydung
Bệnh viện Xây dựng
bvxd vtri
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỬA LÒ
Trung tâm Phục hồi Chức năng – Điều trị bệnh nghề
Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng ngành Xây
rung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng Sầm Sơn