title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Công ty cổ phần LICOGI 14 tổ chức lớp Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2019
Thứ tư, 05/06/2019 - 15:10
​Trong hai ngày, từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 14 đã phối hợp với Trường Cao đẳng kỹ nghệ thực hành, Tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2019 cho các đối tượng từ Nhóm 1 đến nhóm 4 theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động.
Trong hai ngày, từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 14 đã phối hợp với Trường Cao đẳng kỹ nghệ thực hành, Tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2019 cho các đối tượng từ Nhóm 1 đến nhóm 4 theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động.
Tại lớp tập huấn này các học viên đã được trang bị các kiến thức về công tác An toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp. Đợt tập huấn này đã trang bị cho đối tượng là cán bộ quản lý, người làm công tác An toàn, vệ sinh lao động, người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn, vệ sinh lao động và các đối tượng khác nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác an toàn trong việc tuân thủ các biện pháp an toàn trong lao động sản xuất, từ đó có thể giảm thiểu các dủi do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp. 
Một số hình ảnh
CĐ LICOGI