title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
“GIẢI THƯỞNG NGUYỄN VĂN LINH” LẦN THỨ I, NĂM 2019: PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TIÊU BIỂU XUẤT SẮC
Thứ hai, 13/05/2019 - 15:01
Nhằm ghi nhận, biểu dương những cán bộ CĐ xuất sắc, có thành tích đặc biệt tiêu biểu trong phong trào công nhân và hoạt động CĐ; tạo động lực để đội ngũ cán bộ CĐ không ngừng rèn luyện, phấn đấu cống hiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ góp phần xây dựng và phát triển tổ chức CĐ Việt Nam ngày càng vững mạnh, Tổng LĐLĐVN quyết định xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ I, năm 2019.

Nhằm ghi nhận, biểu dương những cán bộ CĐ xuất sắc, có thành tích đặc biệt tiêu biểu trong phong trào công nhân và hoạt động CĐ; tạo động lực để đội ngũ cán bộ CĐ không ngừng rèn luyện, phấn đấu cống hiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ góp phần xây dựng và phát triển tổ chức CĐ Việt Nam ngày càng vững mạnh, Tổng LĐLĐVN quyết định xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ I, năm 2019.

Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019).

Phải là tấm gương điển hình xuất sắc

Một trong những mục đích của việc xét chọn và trao tặng giải thưởng còn là tạo diễn đàn để cán bộ CĐ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng những mô hình mới, những cách làm hay, sáng tạo trong phong trào công nhân và hoạt động CĐ.

Theo kế hoạch tổ chức xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ I, năm 2019 của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật ký ban hành, việc xét chọn để trao tặng giải thưởng phải công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đảm bảo tiêu chuẩn. Cán bộ CĐ xuất sắc tiêu biểu được bình chọn phải là tấm gương điển hình xuất sắc để mọi người noi gương, học tập và được nhân rộng tới các đoàn viên, cán bộ CĐ trong tổ chức CĐ. Việc tổ chức trao tặng giải thưởng đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, có ý nghĩa tôn vinh và tuyên truyền sâu rộng.

Đối tượng xét giải thưởng là cán bộ CĐ các cấp, bao gồm cả cán bộ CĐ chuyên trách và cán bộ CĐ không chuyên trách. Ưu tiên cán bộ CĐ cấp cơ sở ngoài khu vực nhà nước. Tiêu chuẩn chung gồm: Là cán bộ CĐ tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực, sáng tạo, đổi mới trong phong trào công nhân và hoạt động CĐ; Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, quy định của tổ chức CĐ; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và ảnh hưởng tốt được đoàn viên và NLĐ tin tưởng, tín nhiệm; Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chủ động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, ý tưởng mới được ứng dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức CĐ các cấp; Có thành tích xuất sắc hoặc lập được thành tích xuất sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng và tác động sâu sắc tới phong trào công nhân và hoạt động CĐ, cán bộ CĐ các cấp.

Đối với tiêu chuẩn cụ thể, người được đề nghị xét chọn cần có ít nhất 2 sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong các lĩnh vực: Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và NLĐ; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; công tác tuyên truyền vận động; công tác thi đua khen thưởng; công tác nữ công; công tác đối ngoại; công tác quản lý tài chính, tài sản CĐ; công tác kiểm tra, giám sát… được cấp có thẩm quyền công nhận, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả rõ rệt nổi bật cho hoạt động CĐ của đơn vị; nâng cao uy tín, vị thế của CĐ trong cán bộ, đoàn viên, CNLĐ, góp phần xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Tổ chức CĐ nơi cán bộ CĐ được đề nghị xét trao tặng giải thưởng phải đạt danh hiệu tập thể CĐ vững mạnh trong năm xét trao tặng giải thưởng.

Đối với cán bộ CĐ cấp cơ sở phải đạt danh hiệu đoàn viên CĐ xuất sắc, ưu tiên những trường hợp có giấy khen từ cấp huyện trở lên trong năm xét trao tặng giải thưởng. Đối với cán bộ CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, cán bộ CĐ cấp tỉnh, ngành Trung ương và tương đương phải đạt danh hiệu đoàn viên CĐ xuất sắc, ưu tiên những trường hợp có bằng khen từ cấp tỉnh, ngành trở lên trong năm xét trao tặng giải thưởng.

Đối với cán bộ Tổng LĐLĐVN phải đạt danh hiệu đoàn viên CĐ xuất sắc, ưu tiên những trường hợp có Bằng khen từ cấp TLĐ trở lên trong năm xét trao tặng giải thưởng.

Trường hợp cán bộ CĐ lập được thành tích xuất sắc đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng và tác động sâu sắc tới các cấp CĐ phải có hình thức khen thưởng của Nhà nước về thành tích xuất sắc đột xuất trong năm xét trao tặng giải thưởng.

Cơ quan thông tấn báo chí có thể phát hiện, giới thiệu cá nhân

Mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, CĐ ngành trung ương và tương đương xét chọn và giới thiệu 1 nhân sự trong diện trực tiếp quản lý, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và gửi hồ sơ về Tổng LĐLĐVN trước ngày 10.6.2019. LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh, LĐLĐ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai có thể giới thiệu thêm những tối đa không quá 2 người.

Các đồng chí Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ, các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài hệ thống CĐ có thể phát hiện, giới thiệu những cá nhân tiêu biểu để Hội đồng cấp TLĐ xét chọn. Căn cứ kết quả giới thiệu và hồ sơ gửi về Tổng LĐLĐVN, cơ quan thường trực giải thưởng thẩm định, trình Hội đồng cấp TLĐ xem xét đề xuất Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN quyết định trao giải thưởng. Tùy theo chất lượng hồ sơ nhân sự được giới thiệu và kết quả xét duyệt của Hội đồng xét chọn cấp TLĐ, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sẽ quyết định số lượng trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ I năm 2019, nhưng không vượt quá số lượng quy định tại Quy chế Giải thưởng.

Dự kiến, lễ trao tặng giải thưởng sẽ diễn ra ngày 20.7.2019.

Theo Báo LĐ