title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Cục Hạ tầng kỹ thuật ký thỏa thuận hợp tác với Đại học Xây dựng Hà Nội
Thứ năm, 31/01/2019 - 14:41
Ngày 30/01/2019 tại trụ sở Bộ Xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng và Trường Đại học Xây dựng đã ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án “Thiết lập hệ thống quản lý phế thải xây dựng hiệu quả nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và tăng cường khả năng chế tạo các loại vật liệu mới từ phế thải xây dựng tái chế ở Việt Nam” (SATREPS).

Ngày 30/01/2019 tại trụ sở Bộ Xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng và Trường Đại học Xây dựng đã ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án “Thiết lập hệ thống quản lý phế thải xây dựng hiệu quả nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và tăng cường khả năng chế tạo các loại vật liệu mới từ phế thải xây dựng tái chế ở Việt Nam” (SATREPS). 

Toàn cảnh Lễ ký kết

Tham dự Lễ ký kết, về phía Cục Hạ tầng kỹ thuật có PGS.TS. Mai Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật và lãnh đạo các Phòng chức năng; về phía Trường Đại học Xây dựng có GS.TS. Phan Quang Minh - Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Dự án SATREPS cùng các thành viên chủ chốt tham gia dự án.

Phát biểu tại Lễ ký kết, GS.TS. Phan Quang Minh nhấn mạnh, Cục Hạ tầng kỹ thuật là cơ quan chủ trì xây dựng Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. Do đó sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Cục Hạ tầng kỹ thuật sẽ góp phần quan trọng vào thành công của dự án.

Tại Lễ ký kết, PGS.TS. Mai Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật cho biết, theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu đến năm 2025 là 90% tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, trong đó 60% được tái sử dụng hoặc tái chế thành các sản phẩm, vật liệu tái chế bằng các công nghệ phù hợp. Thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác, Cục Hạ tầng kỹ thuật tin tưởng vào sự hợp tác có hiệu quả với Trường Đại học Xây dựng trong thực hiện Dự án SATREPS, góp phần thúc đẩy việc thực hiện Điều chỉnh Chiến lược quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo thỏa thuận Hợp tác, Dự án SATREPS là dự án hợp tác giữa Trường Đại học Xây dựng và Trường Đại học Saitama - Nhật Bản do Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JST) và Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đồng hỗ trợ, trong đó Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng có vai trò là đối tác chính của dự án. Mục tiêu của Dự án nhằm: (1) Thiết lập và hoàn thiện hệ thống quản lý phế thải xây dựng thân thiện với môi trường, đáp ứng Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Xây dựng các nguyên tắc, quy trình vận hành hiệu quả hệ thống quản lý phế thải xây dựng và các tiêu chuẩn cho việc sử dụng vật liệu tái chế trong xây dựng cơ sở hạ tầng; (3) Phát triển công nghệ mới nhằm tận dụng vật liệu tái chế trong xây dựng cơ sở hạ tầng và kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Việt Nam.

Theo Bộ Xây dựng